Erkekler Neden Küpe Takar?

  1. Anasayfa
  2. Takı Modası

Erkekler Neden Küpe Takar?

Erkekler Neden Küpe Takar?
Kadınların kulaklarını süslediği gibi erkeklerin de severek kullandığı küpe, oldukça eski bir tarihe sahip. Günümüzün modası gibi görünen erkeğin küpe takması aslında çok eski tarihlere dayanan bir gelenek. Peki erkekler neden küpe takar? Birçok toplumda erkekler küpe kullanmıştır. Örneğin bir Anadolu medeniyeti olan Babil medeniyetinde erkekler küpeyi rütbe belirtmek için kullanmıştır. O dönemlerde küpe bir rütbe belirleme aracı olarak kullanılmış ve sadece erkeklerin taktığı bir takı olmuştur. Eski Yunan'da ise erkekler, çıngıraklı ve altından yapılan küpeler takmış, Romalı erkekler ise abartılı ve değerli taşlarla süslenmiş küpeler tercih etmiştir. Eski Türk kültüründe de kullanılan küpe, Çin kaynaklarında karşımıza çıkıyor. Moğollar gibi birçok Türk boyunun kullandığı küpe, bir rütbe simgesi olarak takılıyordu. Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde kulakların da küpe gördüğü kölelerin kölelik senbolü olarak bunları taktıklarını duyunca “Ben de Yaradanın kölesiyim” diyerek küpe taktığı söylenmektedir.

Erkeklerin küpe kullanmasının bir başka nedeni ise oldukça şaşırtıcı; bazı toplumlarda denizcilerin okyanus ötesi yolculuk yaptığını kanıtlamak için kullanılmış. Fakat denizciler için başka bir amaç daha vardır. Denizcilerin eski dönemde günümüzdekiler kadar güvenli gemileri yoktu. Ve bu riskli yolculuk sonucunda geri dönmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlardı. Bu durum için denizciler kulaklarına maddi değeri olan altın küpeler takmışlardır. Bunun amacı iseolası bir kaza sonucu geminin batmasıyla ölen denizcilerin karaya vurduktan sonra cenaze masrafları için kulaklarındaki küpenin kullanılmasıdır.

İlkçağlarda daha çok rütbe belirtmek için erkekler tarafından kullanılan küpe, ortaçağda pek kullanılmamış, Rönesans ile tekrar eski popülerliğini kazanmıştır. Bu dönemde erkeklerin yanı sıra kadınlar da küpe takmaya başlamıştır. Küpe artık rütbe belirtmek amacıyla değil şık olmak için takılmıştır.